page_banner

Epiklorohidrin

  • Epiklorohidrin CAS 106-89-8 cena

    Epiklorohidrin CAS 106-89-8 cena

    Epiklorohidrin je vrsta organoklorove spojine, pa tudi epoksid.Lahko se uporablja kot industrijsko topilo.Je zelo reaktivna spojina in se lahko uporablja za proizvodnjo glicerola, plastike, epoksi lepil in smol ter elastomerov.Uporablja se lahko tudi za proizvodnjo glicidil nitrata in alkalijskega klorida, ki se uporablja kot topilo za celulozo, smole in barve ter se uporablja kot zaplinjevalec žuželk.V biokemiji se lahko uporablja kot sredstvo za zamreženje za proizvodnjo smol za izključitveno kromatografijo Sephdex.Je pa potencialno rakotvoren in lahko povzroči različne stranske učinke na dihala in ledvice.Lahko se proizvaja z reakcijo med alil kloridom s hipokloričasto kislino in alkoholi.